Behöver du ändra dina alkoholvanor? Testerna nedan kan du använda som en vägledning om du vill bedöma dina egna eller andras alkoholvanor. Finner du att du ligger i riskzonen så bör du kontakta en specialist för att diskutera dina vanor. Kom ihåg att alkoholism är en gradvis tilltagande sjukdom. Ta den på allvar, även om du anser att du är i ett tidigt stadium av sjukdomen. Alkoholism dödar människor. Om du är alkoholist och om du fortsätter att dricka, så kommer du att bli sjukare och du kommer att få ta fler konsekvenser av ditt drickande.

Steg 1

Testa dina alkoholvanor
Det har testet som tillhandahålls av Alna baseras på konsumtionsvanor och konsekvenser.

Steg 2

Testa din alkoholkonsumtion, från Alna
Ett test utarbetat av Alna som använder mängden konsumerad alkohol som grund för bedömningen.

Se även

Tretton steg mot alkoholism