Sällskapet Länkarna
Hörningsnäsvägen 11
141 45  Huddinge

Telefon: 08 7116845
Fax: 08 7116845
E-post: hl@huddingelankarna.se
Hemsida: huddingelankarna.se
Postgiro: 17 74 74-4