Sällskapet Länkarna
Hörningsnäsvägen 11
141 45  Huddinge

Telefon: 070 4876460
E-post: hl@huddingelankarna.se
Hemsida: www.huddingelankarna.se
Postgiro: 17 74 74-4