Gula Villan är öppen alla dagar
Mån – Fre: 10:00 – 16:00
Lör – Sön: 12:00 – 15:00
Vi finns även tillgängliga dygnet runt via telefon

070-487 64 60


Huddingelänkarna, med rötter i Länkrörelsen, har varit verksamma i Huddinge kommun sedan 1958. Centrum för vår verksamhet är ”Gula Villan”, vackert belägen i nära anslutning till Huddinge Centrum. Verksamheten leds av nyktra alkoholister, i samverkan med ett nätverk av specialister i beroendefrågor. Finansieringen sker genom bidrag från kommun, stiftelser, sponsorer och privata bidragsgivare. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Det är vår grundsyn:

 • att alla människor kan hitta de krafter som krävs inom sig själva för att befria sig från droger,
 • om de får möjlighet till det.
 • att ett respektfullt bemötande är en nödvändig grundsten i varje kontakt med den drogberoende.

Vi arbetar för att:

 • Förebygga användningen av droger.
  • Samarbete med föreningar, sjukvård, behandlingsenheter m.fl.
  • Informationsträffar i drogfrågor.
  • Seminarier.
 • Motverka drogmissbruk
  • Stöd till familjer/anhöriga.
  • Program med aktiviteter i garanterat drogfri miljö.
 • Hjälpa drogberoende tillbaka till ett drogfritt liv
  • Behandling, rehabilitering och återanpassning.
 • Ge stöd till att uppnå ett drogfritt liv med god livskvalitet
  • Aktiviteter i drogfri miljö för f.d. drogberoende och deras familjer/anhöriga
  • Program för att motverka sysslolöshet, ensamhet och isolering.
  • Friskvård
  • Kursverksamhet

Skriv ut