Alla har vi någon nära och kär som lider av sjukdomen alkoholism. Även om det är en obotlig sjukdom så är den behandlingsbar. Behandling möjliggör för den som har problem på grund av sjukdomen att återfå ett normalt och värdigt liv.
Det första steget för att få hjälp är oftast svårast att ta. Det är svårt att veta vart man kan vända sig och vilken hjälp som finns att tillgå. Vi på Huddingelänkarna kan hjälpa till med detta och också vara ett stöd i den fortsatta nykterheten.
Du kan hjälpa någon du känner som har problem, genom att informera om att vi finns till. Ett sätt är att skicka epost om vår hemsida till den du känner. Du gör det enklast genom att använda någon av mallarna nedan.

Skicka e-post till din vän (Du står som avsändare)

Vill du vara anonym kan vi skicka informationen till av dig angiven epost adress. Vi hanterar alla uppgifter med största diskretion och förstör alla underlag när utskicket gjorts.

Skicka e-post adress till oss (vi skickar meddelandet och vi står som avsändare)

Så här ser meddelandet ut som vi skickar:

Från: hl@huddingelankarna.se
Till: ”den epost adress du angivit”
Ärende: Intressant websajt

Hej,
en god vän till dig har bett oss skicka information om vår hemsida på Internet.

huddingelankarna.se

Med vänlig hälsning
Sällskapet Länkarna i Huddinge

Skriv ut