Idéprogrammet – de sju punkterna – utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapen Länkarna i Sverige. Idéprogrammet utarbetades vid grundandet av Länkrörelsen (1945). Programmet bygger på Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram, som man valde att anpassa till svenska förhållanden.

Klicka en punkt så visas punktens hela text.

  1. Erkänn för dig själv att du ej behärskar spriten.
  2. Försök finna en kraft som är starkare än din egen.
  3. Ställ lika höga krav på dig själv som du ställer på andra.
  4. Eftersträva ärlighet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.
  5. Tala ut om dina problem med någon som du har förtroende för.
  6. Gör upp med alla personer till vilka du står i något missförhållande.
  7. Som du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra.

Skriv ut