Att missbrukaren ofta har det dåligt – det vet man. Men hur hans/hennes anhöriga har det, frågar man sällan efter. De lämnas allt som oftast utan information och utan stöd i sin situation. Samtidigt känner de kraven på uppställning och engagemang som en absolut skyldighet, trots att de kanske själva sviktar.

Som anhörig är du välkommen att bli medlem i vår gemenskap. Detta oavsett om den aktive missbrukaren är medlem eller inte. Vi vet att du som anhörig oftast är i behov av lika mycket stöd som missbrukaren själv.

Att vara anhörig, det är att ha en mängd dagliga konkreta problem. Det är att få sin vardag uppbunden av missbrukarens ryckiga liv – att inte våga eller kunna åka på semester, bjuda hem goda vänner eller gå på fester. Det är att ständigt vara beredd att ställa upp och rycka ut – på arbetstid och på natten. Det är ofta ekonomiska problem, bruna kuvert och telefonsamtal med myndigheter och arbetsgivare.

Den anhöriges liv kan vara plågsamt även av andra orsaker och det är lätt att förstå varför. Det är plågsamt att se den man älskar stolpa omkring förgrovad och förändrad ”som om det vore någon annan”. Det är plågsamt att bli lurad av någon man tycker om, att höra honom eller henne svära på att man inte druckit, att ingen sprit finns hemma, absolut ingenting, för att därefter hitta en flaska i stövelskaftet. Det är smärtsamt att skämmas och känna sig osäker, att inte veta när han kommer hem och i vilket skick etc. etc.

Barnet far också illa i missbrukarfamiljer. De får en högre ångestnivå och mer dåligt samvete än andra barn. De känner sig – och är – försummade eftersom missbrukaren står i familjens centrum, inte barnen. Alkoholistbarn blir ofta ”duktiga”, de är tvungna att bli det för att överleva och får inte vara barn i normal omfattning.

Det här kan verka vara negativt skrivet, men tyvärr är det baserat på verkligheten i många familjer med missbrukare. Det går dock att ändra på situationen, även om det verkar hopplöst, vi har många levande bevis på detta inom vårt sällskap. 

Kontakta oss!!!!


Skriv ut