Kort om Sällskapen Länkarnas historia

Sällskapet Länkarna är en sammanslutning av alkoholskadade människor. Den 30:e januari 1945 är det historiska datum då Länkrörelsen i vårt land föddes. Initiativtagare till länkarna var dock en man utan alkoholberoende, utan en inspektör på nykterhetsnämnden i Stockholm vid namn Axel Sällqvist, vilken i sitt arbete sett hur samhällets insatser för de alkoholsjuka ständigt misslyckats.

Idén är grundad på hjälp till självhjälp och uppstod i Amerika under namn Anonyma Alkoholister (A.A.) Dess grundare hette Bill Wilson, en man med svåra alkoholproblem.Totalt nerkörd till både kropp och själ kom han i kontakt med en läkare vid namn Bob. Denne läkare förstod att vad Wilson främst behövde – förutom medicinsk vård -var medkänsla och förståelse. Varför han begrep detta var att han själv var alkoholberoende och i behov av ett visst kvantum varje dag. Wilson och Bob beslöt att hålla en mycket nära kontakt under Wilsons behandlingstid, och detta gjordes. När så Wilson var någotsånär återställd – rent medicinskt – skildes deras vägar. Det var då som något märkligt inträffade. Dr.Bob upptäckte att också han hade blivit hjälpt från sitt beroende. Han tog kontakt med Wilson igen och det var då som tanken på en organisations bildande kom. Bildandet av A.A. vilken sedan Wilson kom att stå som grundare av.

Idén överfördes senare till Sverige av nyss nämnda Axel Sällqvist, vilken samlade sju (7) alkoholskadade män i sitt hem i Ulvsunda, väster om Stockholm, där också riktlinjerna för länkrörelsen drogs upp. Man enades om att A.A. rörelsens idéprogram skulle utgöra grundstommen, men att det föreningstekniska och organisationsmässiga helt skulle anpassas efter svenska förhållanden.

Stadgar och paragrafer skulle utarbetas, vari länkarnas linje helt skulle deklareras. Erfarenheten inom A.A. rörelsen i Amerika hade visat att det inte var tillräckligt för en alkoholberoende att säga nej tack till ett glas. Det måste något annat till. Man upprättade därför levnadsregler, vilka man kallade ”de tolv stegen”. Detta tog man fasta på även i Sverige. En av initiativtagarna – som själv var alkoholberoende – Gustav Sundström – utarbetade, med stöd av A.A.s ”de tolv stegen”, Sällskapet Länkarnas idéprogram:” de sju punkterna”.

Målsättningen var att hjälpa människor med alkoholproblem att tillfriskna om dom själva ville det. Den viktigaste metoden baserades på rörelsens valspråk – vilket fortfarande gäller – ”Som Du själv blivit hjälpt, skall Du hjälpa andra”. Tiotusentals människor i vårt land har genom denna metod slussats ut i samhället till en behagligare tillvaro än den de hade innan de kom i kontakt med länkrörelsen.

I våra sju punkter – och även i våra stadgar – har vi accepterat uppfattningen att alkoholismen är en sjukdom. Därför svär vi inget nykterhetslöfte, vi lovar bara att försöka låta bli alkoholen.

Karl-Erik


Skriv ut