Självtester
Krönika
Rainbow
Kommunen
På gång
Huddingelänkarna
Gula Villan
Aktiviteter
Matsedel
Alkoholinformation
Självtester
Anhöriga
Idéprogrammet
Informera en vän
Kontakta oss
Historia    Självtester

Behöver du ändra dina alkoholvanor? Testerna nedan kan du använda som en vägledning om du vill bedöma dina egna eller andras alkoholvanor. Finner du att du ligger i riskzonen så bör du kontakta en specialist för att diskutera dina vanor. Kom ihåg att alkoholism är en gradvis tilltagande sjukdom. Ta den på allvar, även om du anser att du är i ett tidigt stadium av sjukdomen. Alkoholism dödar människor. Om du är alkoholist och om du fortsätter att dricka, så kommer du att bli sjukare och du kommer att få ta fler konsekvenser av ditt drickande.


   

                          Testa dina alkoholvanor
                          Det har testet som tillhandahålls av Alna baseras på konsumtionsvanor och konsekvenser.

                          Testa din alkoholkonsumtion, från Alna
                          Ett test utarbetat av Alna som använder mängden konsumerad alkohol som grund för bedömningen.             Se även

Krönika

Rainbow

Kommunen

På gång

Huddingelänkarna

Gula Villan

Aktiviteter

Matsedeln

Alkoholinformation

Självtest

Anhöriga

Idéprogrammet

Informera en vän

Kontakta oss

Historia

Test 1

Test 2

Tretton steg mot alkoholism