Krönika
Kommunen
På gång
Huddingelänkarna
Gula Villan
Aktiviteter
Matsedel
Alkoholinformation
Självtester
Anhöriga
Idéprogrammet
Informera en vän
Kontakta oss
Historia

Huddingelänkarna

 

Sällskapet Länkarna
Hörningsnäsvägen 11
Box 1202
141 25  Huddinge

 

Telefon:

08 7116845

Fax:

08 7116845

Epost:

hl@huddingelankarna.se

Hemsida:

www.huddingelankarna.se

Postgiro:

17 74 74-4

  

Krönika

Kommunen

På gång

Huddingelänkarna

Gula Villan

Aktiviteter

Matsedeln

Alkoholinformation

Självtest

Anhöriga

Idéprogrammet

Informera en vän

Kontakta oss

Historia