Hela texten
Hela texten
Hela texten
Hela texten
Hela texten
Hela texten
Hela texten
Krönika
Kommunen
På gång
Huddingelänkarna
Gula Villan
Aktiviteter
Matsedel
Alkoholinformation
Självtester
Anhöriga
Idéprogrammet
Informera en vän
Kontakta oss
Historia

Huddingelänkarna


                                    Idéprogrammet
Idéprogrammet - de sju punkterna - utgör det grundläggande och principiella rättesnöret för Sällskapen Länkarna i Sverige. Idéprogrammet utarbetades vid grundandet av Länkrörelsen (1945). Programmet bygger på Anonyma Alkoholisters tolvstegsprogram, som man valde att anpassa till svenska förhållanden.


Klicka en punkt så visas punktens hela text.

1. Erkänn för dig själv att du ej behärskar spriten.

2. Försök finna en kraft som är starkare än din egen.

3. Ställ lika höga krav på dig själv som du ställer på andra.

4. Eftersträva ärlighet, kärlek till medmänniskor och osjälviskhet.

6. Gör upp med alla personer till vilka du står i något missförhållande.

5. Tala ut om dina problem med någon som du har förtroende för.

7. Som du själv blivit hjälpt skall du hjälpa andra.

Krönika

Kommunen

På gång

Huddingelänkarna

Gula Villan

Aktiviteter

Matsedeln

Alkoholinformation

Självtest

Anhöriga

Idéprogrammet

Informera en vän

Kontakta oss

Historia