Kommunen
På gång
Huddingelänkarna
Gula Villan
Aktiviteter
Matsedel
Alkoholinformation
Självtester
Anhöriga
Idéprogrammet
Informera en vän
Kontakta oss
Historia
Krönika

Huddingelänkarna
Aktiviteter


 

I våra aktiviteter kan du finna en meningsfull och innehållsrik fritid. Syftet med aktiviteterna, förutom sysselsättningen i sig, är att är att fördjupa sammanhållningen och kamratskapet mellan medlemmarna.
Du som är ensam, kan här finna en ny givande social gemenskap.
Aktiviteterna är också avsedda att leda till ökade kunskaper och en förbättrad social kompetens, som kan vara till hjälp när arbete söks.
Som medlem kan du också deltaga i aktiviteter som anordnas av andra organisationer.
Gula Villan är centrum eller utgångspunkt för de flesta av våra egna aktiviteter.

  

Kommunen

På gång

Huddingelänkarna

Gula Villan

Aktiviteter

Matsedeln

Alkoholinformation

Självtest

Anhöriga

Idéprogrammet

Informera en vän

Kontakta oss

Historia

Krönika